[Đồ họa] 55 năm ASEAN hình thành và phát triển: Những dấu mốc quan trọng

THỨ HAI, 08/08/2022 08:48:02

Trải qua 55 năm hình thành và phát triển (8.8.1967-8.8.2022), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác, liên kết khu vực, với những thành tựu phát triển ngoài kỳ vọng.