[Đồ họa] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

THỨ HAI, 06/12/2021 10:45:00

Ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.12.2021.