[Đồ họa] Tổng biên chế cả nước giai đoạn 2022-2026 là hơn 2,2 triệu người

CHỦ NHẬT, 07/08/2022 07:45:40

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.