[Đồ họa] Xã Nam Trung dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính huyện Nam Sách

CHỦ NHẬT, 02/04/2023 08:20:21

UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND xã Nam Trung là địa phương dẫn đầu và xã Nam Chính đứng cuối cùng về Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022.

nam-trung-cai-cach-hanh-chinh12.jpg

PHONG TUYẾT - TUẤN ANH