Giải phóng mặt bằng đúng tiến độ là công việc đột phá của Thành ủy Hải Dương

THỨ BA, 07/02/2023 17:41:57

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 2023 là “Tiếp tục phấn đấu giải phóng mặt bằng đúng tiến độ”.


Lực lượng chức năng cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư Trái Bầu, TP Hải Dương (ảnh tư liệu)
Năm 2022, TP Hải Dương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 5 dự án; hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 27 dự án với tổng số tiền gần 340 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng một số dự án chưa bảo đảm tiến độ.
 
PV