Hải Dương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép

THỨ BA, 21/09/2021 19:02:11

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Hải Dương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua cùng cả nước phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong kế hoạch phát động triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Hải Dương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua cùng cả nước phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục quán triệt phương châm xuyên suốt trong công tác phòng chống dịch: “Truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả”, “tăng cường 4 tại chỗ và 5 rõ”; lấy phòng là chính; chủ động thực hiện nguyên tắc “sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp”.


Thi đua triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ người dân tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. 

Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua phòng chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”...

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép...

BÌNH MINH