Hải Dương thu hồi hơn 201,3 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình

THỨ HAI, 27/03/2023 21:50:00

HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 01//NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023.