Không để lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân

THỨ HAI, 11/10/2021 18:02:29

Chiều 11.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo về công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu kết luận hội thảo
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Xây dựng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chi Hội thánh Tin lành tỉnh, Giáo xứ Hải Dương; lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu khẳng định vai trò quan trọng của các tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng đối với đời sống xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp thu những ý kiến, đề xuất tại hội thảo để làm tốt công tác tham mưu, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trong tỉnh theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo; không để các đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo chống phá khối đại đoàn kết toàn dân, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu dự hội thảo về công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 
 Tại hội thảo có 8 ý kiến tham luận đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích tôn giáo; tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, cơ sở tôn giáo thực hiện các quy định về xây dựng đối với công trình tôn giáo; hướng dẫn, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đối với công trình tôn giáo; công tác phối hợp trong quản lý, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện trình tự triển khai xây dựng...

Toàn tỉnh hiện có 1.163 cơ sở tôn giáo. Đến tháng 6.2021, đã có 900 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ tháng 1.2015 đến tháng 6.2021, trong tỉnh có 628 công trình tôn giáo có hoạt động xây dựng, trong đó 111 công trình được cấp phép xây dựng.
HOÀNG BIÊN