Kim Thành chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

THỨ BA, 04/10/2022 16:08:04

Sau 3 lần bị nhắc nhở mà vẫn vi phạm, không thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì Chủ tịch UBND cấp xã ở Kim Thành sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

UBND huyện Kim Thành vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18.8.2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đơn vị, địa phương chậm hoặc không triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo được giao, lần thứ nhất, quá thời hạn giao nhiệm vụ nhưng thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp xã chưa thực hiện, Thanh tra huyện phối hợp Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nghiêm. Lần thứ hai, sau khi đôn đốc nhưng thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp xã vẫn không thực hiện, Thanh tra huyện phối hợp Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện có văn bản nghiêm khắc phê bình, công khai trên hệ thống phát thanh, truyền thanh để công dân biết; đồng thời yêu cầu giải trình làm rõ lý do không triển khai. Lần thứ ba, sau khi có văn bản nghiêm khắc phê bình nhưng thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp xã vẫn không thực hiện, Chủ tịch UBND huyện sẽ kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trước đó, huyện Kim Thành đã có văn bản nhắc nhở (lần 1) đối với UBND xã Thượng Vũ vì nhiều lần người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện có văn bản yêu cầu UBND xã này khẩn trương giải quyết dứt điểm đơn của bà Đặng Thị Xuê (xã Thượng Vũ) nhưng đến nay vụ việc kéo dài vẫn chưa có kết quả; UBND thị trấn Phú Thái về việc giải quyết đơn của bà Bùi Thị Dụ (thị trấn Phú Thái) để kéo dài, công dân gọi điện nhiều lần để kiến nghị nhưng lãnh đạo địa phương không nghe máy.
 
PV