Kim Thành phấn đấu 90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

THỨ NĂM, 20/01/2022 05:39:16

Trong năm 2021, huyện Kim Thành có 32/44 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 72,7%.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Kim Thành Lê Anh Dũng (bên phải) trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho xã Cộng Hòa

Năm 2022, huyện Kim Thành phấn đấu 90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước... Đó là mục tiêu được Huyện uỷ Kim Thành đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác thi đua, khen thưởng, công tác kiểm tra giám sát năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 diễn ra sáng 19.1.

Năm 2021, các cấp ủy đảng huyện Kim Thành đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy và nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh... Trong năm 2021, toàn huyện có 32/44 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 72,7%.

Thực hiện phong trào thi đua, năm 2021 huyện Kim Thành có trên 2.500 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng; xã Cộng Hòa được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

PV