Kinh Môn: 5 thanh niên chưa đủ tuổi tình nguyện nhập ngũ

THỨ NĂM, 02/12/2021 19:58:25

Ngày 2.12, thị xã Kinh Môn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 cho các nam thanh niên trong độ tuổi.


Khám tuyển cho nam thanh niên tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã

Hiện có 5 thanh niên ở thị xã chưa đủ tuổi (thiếu trung bình từ 2 - 3 tháng) ở các phường: Hiệp An, An Lưu và xã Hoành Sơn tình nguyện viết đơn nhập ngũ, giảm 2 thanh niên so với năm 2021. Trong ngày đầu khám tuyển, thị xã tổ chức khám cho nam thanh niên ở các xã Thăng Long, Hoành Sơn và phường Duy Tân, An Phụ. Kết thúc ngày khám đầu tiên đã có trên 90% số thanh niên đến khám tuyển, trong đó 2 thanh niên chưa đủ tuổi tình nguyện nhập ngũ ở xã Hoành Sơn là Lê Mạnh Hoàng và Nguyễn Đức Khanh đều đủ điều kiện tham gia nhập ngũ. 
               
Năm 2022, thị xã Kinh Môn phát lệnh khám đối với 925 thanh niên đủ sức khỏe sau khi khám sơ tuyển cấp cơ sở. Theo kế hoạch, thị xã sẽ hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện vào ngày 8.12.

 

HV