Kinh Môn nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã

THỨ BẢY, 25/06/2022 17:37:10

Trong 3 ngày, từ 22 - 24.6, thị xã Kinh Môn phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 


273 học viên được bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực hoạt động tại địa phương

273 học viên là đại biểu HĐND cấp xã ở Kinh Môn đã được truyền đạt 6 chuyên đề quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã; thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia xây dựng ban hành nghị quyết; thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của HĐND cấp xã.

Lớp bồi dưỡng cũng dành nhiều thời gian cho các học viên trao đổi, thảo luận, đặc biệt là trao đổi về các giải pháp tháo gỡ những hạn chế, bất cập trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ sở.

          NGUYỄN HẬU