Lập biên bản vi phạm với hộ kinh doanh không dừng hoạt động tại chợ Giống cũ

THỨ NĂM, 17/02/2022 16:38:39

Sáng 17.2, cơ quan chức năng huyện Kim Thành tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh không chấp hành quyết định dừng hoạt động chợ Giống cũ (xã Cổ Dũng).


Lực lượng chức năng lập biên bản các tiểu thương vi phạm tại chợ Giống cũ

Đến 10 giờ sáng, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lập biên bản các hộ vi phạm. Sau khi lập biên bản xử lý vi phạm, xã Cổ Dũng thông báo các tiểu thương kinh doanh trong chợ di chuyển hàng hoá, tài sản ra khỏi chợ Giống cũ. Sau đó, địa phương sẽ cho dừng hoạt động chợ; thực hiện các biện pháp cưỡng chế, giải toả; triển khai kế hoạch, tổ chức giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để xây dựng khu văn hóa, thể thao thôn Bắc ở khu vực chợ Giống cũ.

Xã Cổ Dũng đã quyết định hỗ trợ các hộ kinh doanh đã nộp thuế môn bài bậc 1 với mức 12 triệu đồng/hộ; bậc 2 với mức 8 triệu đồng/hộ; bậc 3 là 7 triệu đồng/hộ; bậc 4 mức 6 triệu đồng/hộ; bậc 5 là 5 triệu đồng/hộ; bậc 6 được hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ. Các hộ kinh doanh không nộp thuế môn bài nhận hỗ trợ bằng 70% mức hỗ trợ đối với hộ nộp thuế môn bài bậc 6 (tương ứng 2,8 triệu đồng/hộ).


Xe truyền thanh lưu động tuyên truyền quyết định về dừng chợ Giống cũ

Ngoài mức hỗ trợ trên, HTX Dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng xã Cổ Dũng (chủ đầu tư chợ Giống mới) còn hỗ trợ các hộ kinh doanh cố định có hợp đồng thuê ki ốt tại chợ Giống cũ chuyển sang kinh doanh tại chợ Giống mới. Đơn vị bố trí đủ số lượng ki ốt cho các hộ kinh doanh có hợp đồng tại chợ Giống cũ khi chuyển sang chợ Giống mới; giảm trực tiếp tiền thuê ki ốt với mỗi hợp đồng là 20 triệu đồng; miễn, giảm các khoản chi phí quản lý trong 2 năm từ khi ký hợp đồng (trừ tiền điện, nước, vệ sinh môi trường các hộ phải đóng theo thực tế sử dụng)... Đối với các hộ kinh doanh không theo hợp đồng tại chợ Giống cũ, chủ đầu tư cam kết miễn tiền thuê diện tích bán hàng tại chợ (phần diện tích ngoài khu vực ki ốt) và các khoản thu vào chợ để kinh doanh, buôn bán trong 2 năm.

Trước đó, huyện Kim Thành có quyết định dừng hoạt động chợ Giống cũ từ ngày 16.2.2022.

PV