Lấy ý kiến với 13 tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

THỨ BA, 21/09/2021 17:08:53

 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công khai danh sách để lấy ý kiến đối với 13 tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 

Cụ thể, Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

Trường Mầm non Hiệp An (Kinh Môn) và đồng chí Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh và các đồng chí: Đặng Việt Cường, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vương Đức Sáng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Mai, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Thủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Các đồng chí: Lê Huy Chiến, giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi; Trịnh Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Hà; Nguyễn Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hồng (Nam Sách) được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tiếp nhận các ý kiến đóng góp trước ngày 2.10.2021 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

PV