Nam Sách yêu cầu xử lý nghiêm những người từ tỉnh ngoài về không khai báo y tế

THỨ NĂM, 07/10/2021 15:43:44

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Nam Sách yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp người từ tỉnh, thành phố ngoài về địa phương không hoặc trốn, chậm khai báo y tế cho các cơ quan chức năng.

Nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19 từ những người của địa phương học tập, làm ăn tại miền Nam trở về, ngày 7.10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Nam Sách yêu cầu người từ tỉnh, thành phố ngoài về huyện (kể cả người Nam Sách trở về từ tỉnh ngoài) phải khai báo ngay, đầy đủ, trung thực để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ những trường hợp từ tỉnh, thành phố ngoài về. Các trường hợp không hoặc khai báo không kịp thời, không trung thực cần xử lý nghiêm.

Khi tiếp nhận khai báo của người dân, lực lượng chức năng phải kiểm tra các kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, chứng nhận tiêm chủng (nếu có) và hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu theo đúng quy định. Người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam, các vùng có dịch về cần nêu cao trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, chủ động khai báo y tế trước khi về đến gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Người dân tích cực cung cấp thông tin về các trường hợp không hoặc trốn, chậm khai báo y tế cho các cơ quan chức năng.

DT