Người dân xã Toàn Thắng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng

THỨ TƯ, 03/11/2021 14:06:11

Sáng 3.11, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc Lê Văn Tuấn đối thoại với nhân dân xã Toàn Thắng.


Người dân xã Toàn Thắng nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại có 12 ý kiến của người dân, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng. Trong đó, người dân đề nghị nêu rõ tỷ lệ được hưởng các khoản thu hồi đền bù về đất công điền và giao thông, thuỷ lợi để thôn đầu tư xây dựng đường nông thôn. Khi thu hồi đất làm đường trục Bắc-Nam, diện tích đất thu hồi có mương tiêu và đường của thôn nhưng đến nay một số khu vực chưa làm trả lại. Đề nghị tăng giá đền bù khi thu hồi diện tích đất ruộng; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người dân. 

Ngoài ra, người dân đề nghị hỗ trợ xi măng để địa phương mở rộng đường nông thôn, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; xử lý ô nhiễm môi trường trên tuyến kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng. Quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho người cao tuổi. Nhiều ý kiến từ các buổi tiếp xúc đối thoại trước nhưng chưa giải quyết kịp thời...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc đã giải đáp nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền. Còn một số vấn đề vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tiếp thu và sẽ đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết.

THẾ ANH