Nhà hát Chèo thực hiện 7 tác phẩm tuyên truyền chống dịch

THỨ SÁU, 19/03/2021 08:39:17

Trong các tác phẩm gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng phong trào sáng tác chủ đề phòng chống dịch Covid-19 có 7 tác phẩm được Nhà hát Chèo chọn để biểu diễn tuyên truyền.


Các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo biểu diễn tác phẩm "Hải Dương chống dịch tuyến đầu" của tác giả Trần Minh

2 tác phẩm ở thể loại hát mới gồm "Việt Nam chống dịch Covid-19", "Hải Dương chung tay chống dịch Covid-19" của Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Văn Hoàn. 3 tác phẩm hát chèo gồm "Hải Dương nghĩa tình thắm nồng", "Hải Dương chung tay chống dịch Covid-19" của tác giả Trần Phương Hạnh và "Hải Dương chống dịch tuyến đầu" của tác giả Trần Minh. Thể loại kịch truyền thanh có 1 tác phẩm của tác giả Hữu Ngân mang tên "Mẹ là Number One" và hoạt cảnh chèo "Yêu thương ngày giãn cách" của soạn giả Trần Đình Ngôn.

PV