Phát hành 1.500 cuốn sách “Hải Dương toàn cảnh 2021”

THỨ TƯ, 26/01/2022 09:47:56

Sở Thông tin và Truyền thông đã in ấn xong 1.500 cuốn sách “Hải Dương toàn cảnh 2021”, dày 132 trang (cả bìa), gấp đôi so với ấn phẩm được phát hành năm 2020.


“Hải Dương toàn cảnh 2021” cung cấp bức tranh toàn cảnh về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương trong năm qua
“Hải Dương toàn cảnh 2021” cung cấp bức tranh toàn cảnh về tỉnh, những thông tin thiết yếu nhất về tiềm năng, lợi thế, thành tựu ở các lĩnh vực, sự vận động, phát triển của tỉnh trong năm 2021; các chủ trương, giải pháp trọng tâm của tỉnh và chỉ đạo của trung ương đối với tỉnh để người dân hiểu rõ về mục tiêu, hành trình phát triển của tỉnh trong năm 2022. Qua đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hải Dương, góp phần nâng cao hiệu quả trong thu hút đầu tư.

Ấn phẩm này lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm mừng Đảng, mừng xuân và Hội báo xuân Nhâm Dần 2022 (triển lãm mở cửa đến hết ngày 11.2). Ấn phẩm sẽ được phát tặng các bộ, ngành trung ương; các tỉnh, thành phố trong toàn quốc; lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và tại Ngày Chuyển đổi số tỉnh (26.3.2022).

HÀ KIÊN