Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật

THỨ NĂM, 13/01/2022 08:30:16

Theo đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Quốc hội luôn thể hiện tinh thần đồng hành cùng Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để ghi nhận ý kiến xung quanh vấn đề này.

quoc hoi luon dong hanh cung chinh phu de giai quyet nhung van de can ban ve chinh sach phap luat hinh 1
Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng 

+ Thưa đại biểu, ông đánh giá như thế nào về Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV?

Có thể thấy, tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn nêu vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc… để dự thảo Luật và Nghị quyết có thể bảo  đảm  chất lượng cao nhất. Những vấn đề được xem xét và thông qua tại Kỳ họp bất thường lần này đều là những vấn đề mang tính cấp bách, quan trọng đối với sự ổn định an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.

Kết quả kỳ họp thể hiện sự chủ động, tích cực đổi mới, trách nhiệm của Quốc hội trước những vấn đề thực tiễn đất nước đang đặt ra, vì nhân dân hành động, phù hợp với nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

+ Theo ông, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường sẽ có tác động như thế nào đối với doanh nghiệp và người lao động?

Đây là chủ trương rất kịp thời, đáp ứng tính cấp thiết từ thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó thể hiện chính sách nhân văn, sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động, người dân; cho thấy sự phối hợp linh hoạt giữa Chính phủ và Quốc hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Tôi cho rằng, gói chính sách tài khóa, tiền tệ vừa mới được Quốc hội thông qua, sẽ kích thích nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng, tạo đà cho các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện mục tiêu kép.

Kỳ họp bất thường của Quốc hội lần này chưa từng có tiền lệ, đây là điểm rất mới, có ý nghĩa sâu sắc trong điều hành kinh tế vĩ mô, cũng như cải cách về thể chế.

+ Nhiều ý kiến cho rằng, Quốc hội khóa XV đã có những đổi mới rõ rệt, mang tính tích cực, lan tỏa ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ông có đồng quan điểm hay không?

Điều đó rất đúng. Tôi nghĩ rằng, Quốc hội đang làm tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đó là 3 đột phá chiến lược gồm đột phá về cải cách thể chế, đột phá về phát triển nguồn nhân lực và đột phá về phát triển hạ tầng. Hiện nay, Quốc hội đang thể chế hóa tất cả các tinh thần của Nghị quyết một cách rất đúng, rất trúng.

Quốc hội chủ động, linh hoạt điều chỉnh những chính sách pháp luật lớn, tháo gỡ những “nút thắt”; như vậy thì khối hành pháp sẽ thực hiện kịp thời, giải quyết được câu chuyện thời điểm, thời cơ để kinh tế có thể phát triển tốt hơn.

Trong giai đoạn vừa qua, Quốc hội cũng linh hoạt trao quyền để Chính phủ chủ động điều hành một số vấn đề về công tác phòng chống dịch – điều này chưa từng có tiền lệ.

Quốc hội luôn thể hiện tinh thần đồng hành cùng Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật – đây là điều rất quan trọng để ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

+ Xin cảm ơn đại biểu!
 

Theo Nhà báo và Công luận