Sự kiện trong tỉnh từ 16.5 - 22.5

THỨ HAI, 16/05/2022 07:47:06

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND và các cơ quan tư pháp tỉnh là một trong nhiều sự kiện nổi bật dự kiến diễn ra trong tỉnh từ ngày 16.5 - 22.5.

- Ngày 16.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh.

- Ngày 18.5, hội nghị lần thứ 63 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kim Thành đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng ba.

- Ngày 19.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND và các cơ quan tư pháp tỉnh.