​Sự kiện trong tỉnh từ 28.11 - 4.12

THỨ HAI, 28/11/2022 08:30:34

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương năm 2022 là một trong nhiều sự kiện nổi bật dự kiến diễn ra trong tỉnh từ 28.11 - 4.12.

- Ngày 28.11: Hội nghị lần thứ 82 Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương năm 2022; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11.2022.

- Các ngày 28, 29 và 30.11: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung báo cáo tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

- Ngày 29 và 30.11: Đại hội đại biểu Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày 1.12: Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022.

- Ngày 1 và 2.12: Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

- Ngày 4.12: Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh phòng không TP Hải Dương tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" (12.1972-12.2022).