​Sự kiện trong tỉnh từ 8 đến 14.8

THỨ HAI, 08/08/2022 08:30:56

Hội nghị lần thứ 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII... là một số sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra trong tỉnh từ ngày 8 đến 14.8.

- Ngày 8.8: Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 (lớp thứ hai).

- Ngày 9.8: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Ngày 10.8: Hội nghị lần thứ 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Ngày 11.8: Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII.