Sự kiện trong tỉnh từ ngày 6-12.9

THỨ HAI, 06/09/2021 09:50:20

Hội nghị lần thứ 36 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh... là những sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này.

- Ngày 6.9: Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 7.9: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37, quy hoạch giao thông vùng công nghiệp trọng điểm; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu chi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Ngày 10.9: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ngày 11.9: Hội nghị lần thứ 36 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.