​Sự kiện trong tỉnh tuần này

THỨ HAI, 27/03/2023 07:52:17

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Y tế, triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Dương - văn hiến và phát triển... là những sự kiện nổi bật tuần từ 27.3-1.4.

- Ngày 29.3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Y tế; Triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Dương - văn hiến và phát triển.

- Ngày 30.3, Hội nghị lần thứ 95 Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ giá trị gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023.

- Ngày 31.3, khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 và Trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực.