Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng với công tác quản lý đất đai, khoáng sản

THỨ SÁU, 17/09/2021 14:00:15

Việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, chấn chỉnh tình trạng sử dụng chưa hiệu quả.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị
Sáng 17.9, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 37 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và đề xuất ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, chấn chỉnh tình trạng sử dụng đất đai chưa hiệu quả. Đồng chí yêu cầu Chỉ thị cần tập trung làm sáng tỏ các vấn đề để quản lý đất đai, khoáng sản cho chặt chẽ, để sử dụng đất đai, khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, thông minh. Cần bổ sung, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân gây hạn chế, sự thiếu đồng bộ trong phối hợp thực hiện luật pháp trong quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai… Xây dựng nội dung nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần “5 rõ”, nêu rõ chủ thể thực hiện, giao rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bổ sung giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai trong các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, cụ thể hóa trong hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, phía chính quyền giao UBND tỉnh chủ trì xây dựng, ban hành các quy định về xử lý vi phạm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xảy ra vi phạm về đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, đặc biệt vai trò của người đứng đầu liên quan đến những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai… UBND tỉnh đánh giá lại toàn bộ tình hình khai thác, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; rà soát, giảm thời gian đáng kể cho các thủ tục hành chính về đất; tổng hợp các vướng mắc đang tồn tại, có giải pháp tiếp tục tháo gỡ. Tập trung rà soát, đánh giá, xử lý các vi phạm về đất đai theo hướng phân cấp mạnh tới từng cấp, từng địa phương. Ứng dụng chuyển đổi số để lập quy hoạch về đất đai, đồng bộ với các quy hoạch khác, công khai cho nhân dân nắm, giám sát.

Về khai thác nguồn lực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần thống nhất quan điểm thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư. Về khoáng sản phải rà soát lại toàn bộ các nguồn khoáng sản, có đánh giá cụ thể về thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, thực hiện nghĩa vụ tài chính… TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn cần quy hoạch rõ vùng nguyên liệu phục vụ xây dựng, vùng phải bảo vệ vĩnh viễn, chỉ cho khai thác ở những nơi phù hợp. …

Lưu ý công tác cán bộ rất quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chỉ thị cần bổ sung giải pháp về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, nhân dân, cơ quan kiểm tra các cấp, tận dụng ưu thế của công nghệ  trong giám sát, phát hiện, phòng ngừa vi phạm.

Phát biểu kết luận về nội dung báo cáo kết quả kết nạp đảng viên giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo theo hướng tập trung vào các giải pháp trọng tâm, dài hơi. Tiếp thu tinh thần từ văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng chí đề nghị công tác phát triển Đảng cần hướng mạnh vào lực lượng thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ doanh nghiệp… Ban Chỉ đạo phát triển đảng viên trong các thành phần kinh tế và các trường học của tỉnh cần sớm kiện toàn, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Trưởng Ban chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đoàn thanh niên các cấp đóng vai trò chính tham mưu về phát triển đảng trong thanh niên. Tỉnh đoàn phải xây dựng riêng chương trình phát triển đảng trong thanh niên đề ra các hoạt động cụ thể, sinh động nhằm phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho các cấp, các địa phương. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy với chất lượng kết nạp đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần kết nạp sớm một số thanh niên, cán bộ, sinh viên tiêu biểu vừa tham gia chống dịch Covid-19 để kịp thời biểu dương, nhân rộng tinh thần phấn đấu, cống hiến vì cộng đồng.
PV