Tịch thu và phạt 8 xe tự chế, xe kéo

THỨ BẢY, 23/10/2021 09:09:54

Đoàn liên ngành đã phát hiện và xử phạt 1 xe tự chế 3 bánh và 7 phương tiện kéo theo xe khác tại 5 huyện.

Một xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác bị xử lý tại xã Thái Tân (Nam Sách)
Từ ngày 20 - 22.10, đoàn liên ngành gồm Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải), Phòng Cảnh sát Hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và Ban ATGT các huyện đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp xe tự chế, phương tiện kéo theo xe khác, vật khác gây mất trật tự ATGT.
       
Trong đó, đoàn tịch thu 1 xe tự chế 3 bánh tại huyện Tứ Kỳ; xử lý 7 phương tiện kéo theo xe khác, vật khác tại các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách. Tổng số tiền xử phạt 4,4 triệu đồng.
       
Để thực hiện đợt kiểm tra trên, Ban ATGT tỉnh giao Ban ATGT cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xử lý xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng, phương tiện vi phạm quy định về kéo theo xe khác, vật khác gây mất trật tự ATGT.

Các địa phương phải báo cáo kết quả kiểm tra về Ban ATGT tỉnh trước ngày 30.10.
THÀNH ĐẠT