Tiếp tục phát sinh vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương

THỨ HAI, 27/03/2023 17:22:22

Nhiều vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương vẫn chưa được xử lý dứt điểm, đồng thời lại tiếp tục phát sinh vi phạm mới.

Theo thông cáo báo chí của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương ngày 27.3, ngày 24.3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp đánh giá kết quả xử lý các vi phạm về đất đai của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Sau khi nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy và các sở, ngành báo cáo, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương kết luận các vi phạm trong công tác quản lý đất đai của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã xảy ra từ năm 2009 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kết luận. Một số vi phạm về quản lý đất đai theo kết luận thanh tra đã được Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, UBND thành phố Hải Dương xử lý. Tuy nhiên, các vi phạm khác vẫn chưa được xử lý triệt để, tiếp tục phát sinh thêm các vi phạm về xây dựng trên phần diện tích đất do Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh quản lý.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các vi phạm; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 1.7.2023.
PV
>>>Vì sao chưa xử lý dứt điểm vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương?