Vượt chỉ tiêu về tiền và việc có điều kiện thi hành án

THỨ BA, 07/12/2021 08:30:17

 Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, công tác thi hành án dân sự năm 2021 có nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2021 có tổng số 9.334 việc phải thi hành, trong đó 7.581 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 6.367 việc, đạt tỷ lệ 83,99%, tăng 0,56% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu cấp trên giao 1,49%. 

Tổng số tiền phải thi hành trên 1.529 tỷ đồng, trong đó gần 470 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 207 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,26%, vượt chỉ tiêu giao 4,16%.

Năm 2021, cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong tỉnh đã lập hồ sơ và đề nghị Tòa án Nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 156 việc, tăng 75 việc so với năm 2020 với số tiền gần 526 triệu đồng. Kết quả, đã miễn, giảm 153 việc với trên 514 triệu đồng, tăng 72 việc so với năm  2020.

Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã ra quyết định cưỡng chế đối với 49 trường hợp, tăng 5 trường hợp so với năm 2020, trong đó 11 trường hợp tự nguyện thi hành án, tổ chức cưỡng chế thành công 23 cuộc, còn 15 trường hợp chưa cưỡng chế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự còn một số hạn chế là còn 3 đơn vị chưa đạt tỷ lệ thi hành về tiền. Việc chỉ đạo và tổ chức thi hành một số vụ việc khó khăn, vụ việc liên quan đến xử lý tài sản kê biên còn chậm. Số việc, số tiền thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn đạt thấp (tỷ lệ 2,28% về việc và 9,79% về tiền).

Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự; tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành; xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, thực hiện nghiêm túc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chấp hành viên, kế toán, thủ kho, thủ quỹ...
PV