Xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, Công ty GFT bị phạt 290 triệu đồng

THỨ SÁU, 28/01/2022 10:31:16

Cùng với bị phạt hành chính, Công ty TNHH GFT Việt Nam phải thực hiện các biện pháp khắc phụ hậu quả về môi trường.


Văn bản xử phạt của UBND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 290 triệu đồng đối với Công ty TNHH GFT Việt Nam (ở xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ) do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần thải lượng nước thải từ 400 m3 đến dưới 600 m3/ngày.

Trước đó, vào ngày 27.10.2021, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH GFT Việt Nam xả nước thải có thông số Coliform vượt 2,2 lần thông số cho phép với thải lượng là 518,06 m3 /ngày.

Ngoài bị xử phạt hành chính, công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với nước thải và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh); chi trả kinh phí trưng cầu giám định và phân tích đối với mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

PV