Chỉ chồng đóng bảo hiểm, vợ sinh con có được hưởng "tiền tã lót"?

THỨ NĂM, 09/06/2022 11:12:09

Hỏi: Vợ tôi ở nhà nội trợ nên không đóng bảo hiểm, còn tôi thì đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc liên tục từ năm 2015 đến nay. Dự kiến, giữa tháng 6 này vợ tôi sinh em bé, vậy tôi có được hưởng "tiền tã lót" hay không?

VÂN TUẤN (Ninh Giang)

Trả lời: Theo điều 38 Luật BHXH năm 2014, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con (khoản trợ cấp này còn được gọi là "tiền tã lót"). Như vậy, nếu vợ sinh con trong tháng 6.2022, bạn sẽ được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở (khoảng 2.980.000 đồng, theo khoản 2 điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP) cho mỗi con.

Đồng thời, căn cứ khoản 2 điều 34 Luật BHXH năm 2014, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 5 ngày làm việc.

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tại quy định nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.