Có được kết hôn với người đang đi tù?

THỨ TƯ, 01/06/2022 11:51:46

Hỏi: Người yêu tôi đang chấp hành án phạt tù. Chúng tôi muốn kết hôn có được không?

 
                                                                                                                TRẦN VĂN NAM (TP Hải Dương)

Trả lời: Pháp luật hình sự cũng như pháp luật chuyên ngành khác không có quy định về việc tước quyền kết hôn của người đang phải chấp hành hình phạt tù. Vì vậy, về nguyên tắc, người đang phải chấp hành hình phạt tù không bị cấm kết hôn.

Tuy nhiên, thủ tục đăng ký kết hôn tại điều 14 của luật quy định “khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn…”. Tại khoản 3 điều 18 Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27.12.2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch cũng quy định: Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện UBND cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

Đối với người đang chấp hành hình phạt tù thì việc phải cùng "có mặt" tại UBND cấp xã để làm thủ tục đăng ký kết hôn là rất khó thực hiện. Do đó, để thực hiện được thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái bạn, bạn có thể làm đơn đề nghị trại giam và UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên tạo điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cho hai bạn tại trại giam.