Có được thay đổi quyền nuôi con vì chồng cũ từng đi tù?

THỨ BẢY, 09/10/2021 14:30:44

Hỏi: Tôi ly hôn 9 năm trước, con giao cho nhà chồng nuôi dưỡng. Anh sau đó đi tù vì buôn lậu nhưng nay đã mãn hạn, tôi muốn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con được không?

PHẠM PHƯƠNG (TP Hải Dương)
Trả lời:

Theo Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ thì tòa án sẽ xem xét và có thể ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

- Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con.

- Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

- Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên.

Căn cứ vào các quy định trên, điều kiện tiên quyết để tòa quyết định có chấp nhận thay đổi quyền trực tiếp nuôi con từ chồng cũ sang chị hay không là dựa vào lợi ích của trẻ. Việc chồng chị đã từng chấp hành án phạt tù không phải là một trong những căn cứ để tòa quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Tuy nhiên, nếu chị và chồng chị đạt được thỏa thuận hoặc trường hợp không thỏa thuận được mà chị có tài liệu, chứng cứ chứng minh chồng cũ của chị không còn đủ điều kiện để trực tiếp trong nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con như: không có việc làm, thu nhập ổn định, không có chỗ ở ổn định, thời gian để chăm sóc, giáo dục con bị hạn chế... thì chị có quyền yêu cầu toà thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Bên cạnh đó, chị cũng cần chứng minh mình có đủ điều kiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con tốt hơn chồng chị.

Đặc biệt, con chị nay đã trên 7 tuổi nên việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng phải xem xét nguyện vọng của con.