Có thể nộp đề nghị hỗ trợ do gặp khó khăn qua hình thức trực tuyến

THỨ SÁU, 03/09/2021 06:44:45

Hỏi: Để nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động, doanh nghiệp có thể nộp trực tuyến không? Phương thức nộp như thế nào?

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp dệt may tại Ninh Bình thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Trả lời: Người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia (tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/). Cổng DVC Quốc gia sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan BHXH để giải quyết (đối với dịch vụ công "Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất") và xác nhận (đối với các dịch vụ công khác).

Đồng thời, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ để Cơ quan BHXH xác nhận theo quy định tại Chương I, II, III của Quyết định số 23/QĐ-TTg trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/) hoặc trên phần mềm của nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử (I-VAN).

Hiện nay, trên Cổng DVC Quốc gia có 5 DVC hỗ trợ người lao động (NLĐ), đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bao gồm:

1. Dành cho đơn vị sử dụng lao động:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

2. Dành cho người lao động: Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để có thể thực hiện các dịch vụ công nói chung và các dịch vụ công hỗ trợ người lao động và đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nói riêng trên Cổng DVC Quốc gia, người lao động và đơn vị sử dụng lao động cần phải có tài khoản đăng nhập Cổng DVC Quốc gia. Xem chi tiết hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia tại: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html.

Do đó, bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể căn cứ cụ thể vào hình thức đề xuất nhận hỗ trợ để đăng ký qua hình thức trực tuyến để thuận tiện trong việc làm hồ sơ, nhất là trong thời gian một số địa phương đang thực hiện giãn cách.

Theo Báo Tin tức