Công dân có thể làm căn cước công dân ở nơi đăng ký tạm trú

THỨ SÁU, 09/09/2022 10:00:00

Hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương nhưng đang công tác và đăng ký tạm trú tại tỉnh khác thì có làm được căn cước công dân (CCCD) ở nơi tạm trú không?

NGUYỄN HẢI (TP Hải Dương)

Trả lời: Theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15.5.2021 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật CCCD và các nghị định hướng dẫn luật này (có hiệu lực từ ngày 1.7.2021) công dân có thể làm CCCD tại nơi tạm trú.

Cụ thể, điều 10 thông tư này nêu rõ: đối với việc cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin đã chính xác thì công dân đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp, hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị về cơ quan công an nơi công dân đề nghị.

Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn CCCD. 

Như vậy, bạn có thể đến nơi đăng ký tạm trú để đề nghị làm CCCD theo quy định.