Đất chưa có “sổ đỏ”, bên mua có quyền giữ lại tiền không?

THỨ NĂM, 21/07/2022 11:32:47

Hỏi: Cách đây 1 năm, gia đình tôi mua một mảnh đất ở diện tích 360 m2 nhưng chưa có "sổ đỏ" với giá 350 triệu đồng và còn giữ lại 50 triệu đồng chưa đưa cho người bán với giao ước, bên bán đất chịu trách nhiệm làm "sổ đỏ" cho mảnh đất mà gia đình tôi đã mua.

Đến nay, bên bán vẫn chưa hoàn thiện "sổ đỏ" cho mảnh đất đó nhưng vẫn muốn lấy số tiền 50 triệu còn lại. Bên bán bảo sẽ niêm phong mảnh đất đó và không cho gia đình tôi sử dụng nếu không giao nốt tiền.

Vậy tôi xin hỏi bên nào đang vi phạm pháp luật và khi đất chưa có “sổ đỏ” thì bên mua có quyền được giữ lại một số tiền mua hay không?
NGUYỄN XUÂN ĐỨC (TP Hải Dương)

Trả lời: Các giao dịch chuyển nhượng đất đai được xác định là các giao dịch dân sự. Do đó, pháp luật hiện hành tôn trọng sự tự do thỏa thuận của các bên. Gia đình bạn và người bán có thể thỏa thuận về trách nhiệm làm sổ đỏ thuộc về ai và cả số tiền bên mua giữ lại khi chưa hoàn thành việc sang tên “sổ đỏ”.

Vì thế, nếu gia đình bạn và bên bán đã có thỏa thuận và nhất trí về những nội dung này thì hai bên có nghĩa vụ tuân thủ nó.

Việc bên bán không thực hiện đúng theo thỏa thuận ban đầu là vi phạm pháp luật dân sự, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bạn. Vì thế, bạn có quyền khởi kiện tại tòa án để yêu cầu bên bán thực hiện theo đúng thỏa thuận ban đầu, đồng thời bạn có thể yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại cho gia đình bạn nếu cần.
  • onglaonongdan@gmail.com 7/26/2022 8:56:09 AM

    Bán đất chưa có sổ đỏ là vi phạm về điều kiện chuyển nhượng theo luật đất đai nên đây là giao dịch vô hiệu.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.