[Đồ họa] Mức phạt mới về lao động, bảo hiểm xã hội cần lưu ý

THỨ NĂM, 24/03/2022 10:08:13

Theo Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ, có nhiều mức phạt tăng nặng hoặc quy định mức phạt mới đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.