[Đồ họa] Thủ tục kết hôn với người nước ngoài như thế nào?

THỨ BA, 06/09/2022 07:16:46

Để đăng ký kết hôn với người nước ngoài, công dân cần nộp hồ sơ và thực hiện theo trình tự, thủ tục cụ thể như sau.