Đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng lương hưu?

THỨ TƯ, 01/09/2021 10:20:31

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hơn 8 năm, nhưng mấy tháng qua do dịch Covid-19 nên nghỉ việc không hưởng lương và tạm dừng đóng BHXH.

Khi tôi trở lại làm việc và tiếp tục đóng BHXH bắt buộc thì sau này có được hưởng lương hưu hay không?

NGÔ VÂN (Cẩm Giàng)

Trả lời: Theo khoản 5 điều 3 Luật BHXH năm 2014, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Bạn tham gia BHXH không liên tục (bị gián đoạn do dịch Covid-19) thì thời gian đóng BHXH của bạn là tổng thời gian đã đóng BHXH. Do đó, khi về già bạn vẫn được hưởng lương hưu nếu thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định.

Căn cứ khoản 2 điều 56 Luật BHXH năm 2014, trường hợp lao động nam nghỉ hưu từ năm 2021 đóng BHXH đủ 19 năm, từ năm 2022 trở đi đóng BHXH đủ 20 năm, thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; trường hợp lao động nữ nghỉ hưu đóng BHXH đủ 15 năm thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm một năm đóng BHXH thì tăng thêm 2% tiền lương nhưng mức tối đa là 75%. 

Căn cứ điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.