[Infographics] Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

THỨ SÁU, 07/05/2021 12:41:25

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị mọi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với 9 khuyến cáo cụ thể.