Khai gian hồ sơ để hưởng trợ cấp xã hội, bị xử phạt thế nào?

THỨ BẢY, 23/07/2022 11:53:18

Hỏi: Tôi muốn hỏi trường hợp cố tình khai báo sai thông tin trong hồ sơ để đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bị xử phạt thế nào?

THÙY LINH (Gia Lộc)

Trả lời: Điều 6 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em quy định:

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-250.000 đồng đối với hành vi khai báo gian dối để được hưởng trợ giúp xã hội khẩn cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.

- Phạt từ 250.000-500.000 đồng đối với hành vi khai báo gian dối để được hưởng trợ giúp xã hội khẩn cấp từ 2 người đến dưới 10 người.

- Phạt từ 500.000-1 triệu đồng đối với hành vi khai báo gian dối để được hưởng trợ giúp xã hội khẩn cấp từ 10 người trở lên.

- Phạt từ 1-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Khai báo gian dối để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; khai báo gian dối để được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng; khai báo gian dối để được tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và điểm a, điểm b khoản 4 điều này; dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 4 điều này.

Như vậy, việc khai báo gian dối thông tin hồ sơ để hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên.