Không tăng ca dịp Tết, có được trả lương?

THỨ BA, 10/01/2023 12:41:53

Hỏi: Xin hỏi, tôi đi làm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 thì sẽ được trả lương như thế nào? Nếu tôi không đồng ý tăng ca dịp Tết thì có được trả lương không?

TRẦN THỊ HỒNG (Cẩm Giàng)

Trả lời: Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Khoản 1 điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, Tết như sau:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:

a) Tết dương lịch: 1 ngày (ngày 1.1 dương lịch);

b) Tết âm lịch: 5 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30.4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1.5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10.3 âm lịch).

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ Tết được hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương của ngày công đó đối với người lao động hưởng lương ngày.

Những ngày nghỉ Tết theo quy định, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương.