Mới ký hợp đồng lao động, có được hỗ trợ tiền thuê trọ không?

THỨ HAI, 20/06/2022 21:58:37

Hỏi: Tôi mới được ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm từ ngày 12.5.2022. Với thời gian làm việc như vậy tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) của Chính phủ không? Nếu có tôi có cần nộp hợp đồng thuê nhà không?

Triệu Mạnh Chung (Cẩm Giàng)
 
Trả lời: Theo Luật sư Trần Trung Kiên, Văn phòng Luật sư Á Đông (TP Hải Dương), điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ và Công văn số 1244/LĐTBXH-VL ngày 21.4.2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định rất rõ về điều kiện NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà như sau:

NLĐ thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2022 đến ngày 30.6.2022. NLĐ có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên tính từ 1.4.2022 đến ngày 30.6.2022 (trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó). NLĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Như vậy chiểu theo các điều kiện trên nếu NLĐ không thuộc trường hợp lao động được ký hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó thì bạn sẽ nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà của Chính phủ đối với trường hợp lao động trở lại thị trường lao động 1 triệu đồng/tháng, nhận trong vòng 3 tháng.

Theo quy định tại khoản 1 điều 11 Quyết định số 08 nêu trên thì NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 01 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin. Theo đó, khi làm thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, bạn chỉ cần có đơn theo mẫu số 01 gửi người sử dụng lao động, không phải nộp hợp đồng thuê nhà, sổ đăng ký tạm trú.