Ngoại tình có bị phạt tù không?

THỨ NĂM, 08/12/2022 12:43:37

Hỏi: Xin hỏi ngoại tình được hiểu là hành vi như thế nào? Hành vi này bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào?

NHƯ THÀNH (TP Chí Linh)

Trả lời: Ngoại tình là hành vi không được định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Ngoại tình là tên thường gọi của hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng được pháp luật Việt Nam bảo vệ, quy định. Trong đó, hành vi chung sống như vợ chồng được hiểu là việc nam, nữ tổ chức sống chung và coi nhau là vợ chồng (quy định tại khoản 7 điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Trong trường hợp người vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng quy định tại điều 182 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát; đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Ngoài ra, một số hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng có thể dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính.