Tàng trữ hàng cấm bị phạt bao nhiêu năm tù?

THỨ TƯ, 30/11/2022 14:22:05

Hỏi: Xin hỏi tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm có bị đi tù không? Nếu bị phạt là bao nhiêu năm tù?

NHƯ THÀNH (TP Hải Dương)
Trả lời:

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm được quy định tại điều 191 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

- Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của bộ luật này, thì bị phạt từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành, sử dụng từ 50 - 100 kg hoặc từ 50 - 100 lít; thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 - 3.000 bao; pháo nổ từ 6 - 40 kg; hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành, sử dụng trị giá từ 100 - 300 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50 - 200 triệu đồng; hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 200 - 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 - 300 triệu đồng; hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 - 5 năm: Có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành, sử dụng từ 100 - 300 kg hoặc từ 100 - 300 lít; thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 - 4.500 bao; pháo nổ từ 40 - 120 kg; hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành, sử dụng trị giá từ 300 - 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200 - 500 triệu đồng; hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300-700 triệu đồng; vận chuyển qua biên giới, trừ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu; tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm: Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành, sử dụng 300 kg trở lên hoặc 300 lít trở lên; thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên; pháo nổ 120 kg trở lên; hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành, sử dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên; hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700 triệu đồng trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.