Tự ý xâm phạm chỗ ở của chồng cũ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

THỨ BA, 29/11/2022 11:37:27

Hỏi: Tôi và vợ ly hôn đã lâu. Gần đây, cô ấy thường nhân lúc tôi đi vắng mà tự ý ra vào nhà riêng của tôi. Xin hỏi, việc vợ cũ xâm phạm chỗ ở của tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

HOÀNG ĐIỀN (TP Hải Dương)

Trả lời: Điều 22 Hiến pháp 2013 quy định: Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định.

Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội xâm phạm chỗ ở của người khác như sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ; chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ; xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1-5 năm: có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1-5 năm.

Như vậy, việc vợ cũ tự ý xâm phạm chỗ ở của bạn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.