[Video] Hướng dẫn nộp phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia

THỨ NĂM, 09/06/2022 08:39:56

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) hướng dẫn nộp phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia.