Nhiều điểm mới về tín dụng chính sách nhà ở xã hội

THỨ SÁU, 23/04/2021 08:40:58

Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có nhiều điểm mới, trong đó đề cập về số tiền và thời gian vay vốn.


Nhiều điểm mới trong Nghị định 49/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Hải Dương, Nghị định 49/2021/NĐ-CP (Nghị định 49) thay thế cho Nghị định100/2015/NĐ-CP (Nghị định 100) của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có nhiều điểm mới, trong đó đề cập về số tiền và thời gian vay vốn.

Cụ thể, khách hàng được vay tối đa để xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay vốn, nhưng không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm. Thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thay vì thời hạn vay tối thiểu 15 năm như quy định tại Nghị định 100 trước đây.              

Mức lãi suất cho vay chương trình tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng và có hiệu lực từ tháng 4.2021 đến ngày 1.1.2023. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay...