Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 30.4

THỨ SÁU, 30/04/2021 19:08:54

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (CNC). Quyết định có hiệu lực từ ngày 30.4.