Thanh Hà thu nhận hơn 392 triệu đồng tại lễ phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 

THỨ BA, 21/06/2022 07:26:57

Chiều 20.6, Huyện Thanh Hà phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022.


Ngành giáo dục huyện Thanh Hà ủng hộ 250 triệu đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 

Đối tượng vận động ủng hộ quỹ là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, HTX, hộ kinh doanh buôn bán, nhà hàng, nhà hảo tâm, các gia đình trong huyện…

Đợt vận động thực hiện ở cả 2 cấp huyện và xã, tập trung cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 7.2022.

Ngay tại lễ phát động có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền hơn 392 triệu đồng, nâng tổng số Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện lên trên 800 triệu đồng. Tiêu biểu như ngành giáo dục và đào tạo huyện ủng hộ 250 triệu đồng, ngành y tế huyện ủng hộ 50 triệu đồng, Trường THPT Thanh Hà 50 triệu đồng…

ĐỨC ANH