Các cấp Hội Phụ nữ TP Chí Linh cho hơn 1.200 hội viên vay không lãi để phát triển kinh tế

THỨ TƯ, 21/07/2021 13:48:43

Trong 2 ngày 19 và 20.7, Hội Phụ nữ TP Chí Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2021-2026.


Lãnh đạo TP Chí Linh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã duy trì, phát huy những hoạt động, mô hình làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp theo từng đơn vị, địa phương, đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như  “hũ gạo tiết kiệm”, “nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “hòm tiết kiệm”, “tổ góp vốn cho vay luân chuyển”... Kết quả đã thu được hơn 24 tỷ đồng cho 1.212 hội viên vay không lãi để phát triển kinh tế.

Các cấp hội tổ chức 85 buổi tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa, thu hút 7.395 cán bộ, hội viên tham dự; tặng 425 làn nhựa và túi đi chợ sinh học, 370 thùng phân loại rác thải tại nguồn cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hằng năm, Hội Phụ nữ cấp cơ sở đã khảo sát các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tập trung nguồn lực để hỗ trợ. Kết quả, có 385 hộ phụ nữ được giúp thoát nghèo. 

Nhiệm kỳ 2021-2026, hội phấn đấu hằng năm có 90% số hộ phụ nữ nghèo được trợ giúp bằng nhiều hình thức, mỗi cơ sở giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo; phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 5 phụ nữ khởi nghiệp.

Mỗi cơ sở hội đăng lý và thực hiện ít nhất 1 mô hình điểm về “phân loại rác thải tại nguồn”. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thành phố khóa mới gồm 25 người.

PV